(662) 321-7325-6 | INFO@BEARINGPETCARE.COM

COMPANY PROFILE

บริษัท แบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 43 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เข้าใจในทุกปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองทุกความต้องการที่ละเอียดอ่อนของเจ้าสัตว์เลี้ยงอย่างเข้าใจ (Professional Pet Care Expert )

BEARING PET CARE เชื่อว่าสัตว์เลี้ยงของเราก็มีความต้องการที่จะมีความสุขและการเป็นอยู่ที่อบอุ่น ซึ่งเรามุ่งมั่นไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงแต่ยังเข้าใจในทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

 

 
ปี 2556
บริษัทได้รับการรับรองระบบ HACCP
 
 
ปี 2553
บริษัทได้รับการรับรองระบบ GMP - FOOD
 
 
ปี 2552
บริษัทได้รับการรับรองระบบ GMP - HAZARDOUS SUBSTANCE
 
 
ปี 2551
บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
 
 
ปี 2548
บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000
 
 

 

BEARING PET CARE Promise

สิ่งที่แบรนด์ยึดมั่นว่าจะอบการดูแล all-in-one solution สำหรับสัตว์เลี้ยง จากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าอกเข้าใจความต้องการของสัตว์เลี้ยงของคุณ และตัวคุณเอง

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผู้รักสัตว์เลี้ยง มั่นใจในคุณภาพ ให้ความไว้วางใจ"

ในปี พ.ศ. 2562 เราจะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค ที่มุ่งดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า ยังยืนให้แก่อาเซียน คุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ของผู้คน ด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ จากกระบวนการดำเนินการ การพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่มีความเป็นเลิศ เราเชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงาน ที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งการกระตือรือร้น

 

พันธกิจ

"มุ่งมั่นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ สัตว์เลี้ยงไว้วางใจ มีการวางตลาด ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อความสะดวกซื้อ ของผู้บริโภค และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค"

สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพ ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้าและบริการ กระบวนการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า กำหนดนโยบาย ให้ธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้มีสินค้าและบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และสังคม ให้เติบโตร่วมกัน อย่างยั่งยืน

 

CEO VISION

"มุ่งมั่นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผู้รักสัตว์เลี้ยงไว้วางใจ มีการวางตลาด ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อความสะดวกซื้อ ของผู้บริโภค สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค"

  • มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

    มุ่งการกระทำทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผล ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่น ที่จะประกอบธุรกิจ อย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ ขณะเดียวกัน ก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง
  • เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

     ให้ความสำคัญ ต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้น คือสมบัติ ที่มีค่าที่สุด พยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควร
  • ถือมั่นต่อการรับผิดชอบต่อสังคม

    ตั้งเจตนารมย์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ และสังคมส่วนรวม เป็นสำคัญ จะประพฤติตน เป็นพลเมืองดี ทำประโยชน์ต่อสังคม

 

BRAND CULTURE

H
HUMBLE
ความเอาใจใส่ ในลูกค้าอย่างเป็นกันเอง เข้าถึงง่ายอย่างผู้เชี่ยวชาญ
 
 
U
UNDERSTANDING
การศึกษาในความแตกต่าง ของสัตว์เลี้ยงแต่ละสายพันธุ์ อย่างถ่องแท้ จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม
 
 
G
UNDERSTANDING
ทุกปัญหาของผู้เลี้ยงสัตว์ เรามุ่งมั่นในการวิเคราะห์สาเหตุ และ ทางแก้ไขอย่างถูกต้อง
 
 
K
UNDERSTANDING
ความรักในสัตว์เลี้ยงดังคนในครอบครัว เป็นเครื่องช่วยการันตีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
 
 
I
UNDERSTANDING
ด้วยทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ เราจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า