(662) 321-7325-6 | INFO@BEARINGPETCARE.COM

โครงการ 1 Like 1 love @ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  

โครงการ 1 Like 1 love @ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 บริษัทแบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับแฟนเพจ Bearing Petcare มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี